Republika e Kosovës

Republika Kosova - Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Government
Ministria e Shëndetësisë - Ministarstva Zdravstva - Ministry of Health